ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN - CONNECTED MAINTENANCE

In deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna: de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn de voorwaarden en bepalingen opgenomen voor het gebruik van connected maintenance (hierna: de “Dienst”), te leveren door Renault S.A.S., een Franse société par actions simplifiée (vereenvoudigde naamloze vennootschap) met een aandelenkapitaal groot € 533.941.113, statutair gevestigd te 122-122 bis Avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne Billancourt, ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 780 129 987 (hierna: “Renault”).

jouw gegevens in veilige handen

 activeren en delen van persoonsgegevens  - Renault

activeren en delen van persoonsgegevens

lees meer
gegevensverwerking bij connected services - Renault

gegevensverwerking bij connected services

lees meer