Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

mevrouw visie Renault

De MVO visie van Renault Group

Lees meer over de MVO visie van de Renault Group (Engelstalig).

 

mensen MVO activiteiten

Lokale MVO activiteiten uitgelicht

Onderwijs en sociaal beleid

Pijlers onderwijs en sociaal beleid

De initiatieven die Renault neemt binnen de pijler ‘Onderwijs en Sociaal beleid’ zijn gebaseerd op twee principes:

 

  • Samenwerking en initiatieven met opleidingsinstituten om de vaardigheden van “young professionals” te ontwikkelen.
  • Sponsoring en educatie om gelijke kansen en multiculturele waarden te promoten

 

Een voorbeeld van een actie van Renault Nederland hierbinnen is het jaarlijks aanbieden van talloze stageplaatsen. 

Levensfasebewust personeelsbeleid

Renault Nederland voert een levensfasebewust personeelsbeleid om zo de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Het doel is om een zodanige balans te krijgen in werk en privé, dat medewerkers vitaal en gemotiveerd blijven in welke levensfase men zich ook bevindt.

Een voorbeeld hiervan is de introductie van het thema Mantelzorg in de organisatie. De medewerkers met mantelzorgtaken krijgen voldoende mogelijkheden om hun werk met de zorgtaken te combineren. Renault Nederland heeft hiervoor de erkenning mantelzorgvriendelijke organisatie gekregen. 

Culturele diversiteit

Diversiteit

Renault wil optimaal gebruik maken van de culturele diversiteit en de kennis van alle aspecten binnen de markten waarin zij opereert. Voor een lokale en maatschappelijk verantwoorde onderneming is diversiteit de sleutel voor prestatie, motivatie en toewijding van medewerkers.


De Directie Human Recources van Renault Nederland streeft naar een personeelsbestand welke een afspiegeling van de samenleving is. Daardoor zijn verschillende meningen en talenten vertegenwoordigd in de organisatie.

Duurzame mobiliteit en milieu

Renault is zich bewust van de ecologische uitdagingen die voor ons liggen en de rol die het daarbij kan vervullen. Door middel van zogeheten ‘Life Cycle Management’ wordt de ecologische impact van productie, gebruik en recycling van Renault activiteiten en producten gereduceerd.

ECO2 Label

Renault ECO2 staat voor de betrokkenheid van Renault bij het milieu. Daarvoor kent Renault drie basisprincipes, te weten:

 

Productie Renault eco²-auto’s moeten geproduceerd worden in een milieuvriendelijke fabriek (ISO 14001 gecertificeerd).

 

CO2-uitstoot Renault eco²-auto’s moeten een lage CO2-uitstoot hebben (minder dan 120g) of op biobrandstoffen rijden.

 

Recycling Renault eco²-auto’s moeten voor 85% van hun gewicht gerecycled kunnen worden en vanaf het ontwerp meer dan 7% aan gerecycled kunststof bevatten. Lees meer over recycling.

Renault Z.E

Met de lancering van 100% elektrische auto’s voor iedereen, zet Renault zich in om die auto’s eenvoudig, comfortabel, innovatief en volledig emissieloos te maken. Volgens een analyse van TNO is elektrisch rijden duurzamer dan rijden op benzine of diesel. Elektrisch rijders kunnen bovendien kiezen voor zonnestroom en/of windstroom, zodat de uitstoot per kilometer nagenoeg nihil is.

 

Daar kan ook geen superzuinige benzine- of dieselhybride tegenop.

 

Voor meer informatie, bekijk onze pagina over elektrisch rijden.

Renault dealers ‘Erkend Duurzaam’ gecertificeerd

Renault Nederland stimuleert en begeleidt haar dealers op dit gebied. Het certificaat ‘Erkend Duurzaam’ is een tastbaar bewijs dat binnen de bedrijfsvoering van het dealerbedrijf invulling wordt gegeven aan MVO.

 

Voor meer algemene informatie over Erkend Duurzaam en een overzicht van gecertificeerde Renault dealers ga naar Erkendduurzaam.nl

Welzijn en verkeersveiligheid

Renault safety for all

Veiligheid

Renault plaatst de mensen op de eerste plaats bij de aanpak met betrekking tot veiligheid en is betrokken bij vele maatschappelijke initiatieven voor preventie en risicobewustzijn in onder andere scholen, universiteiten en internationale instituten. Het merk houdt zich ook bezig met het verbeteren van de effectiviteit van de veiligheid.
 
Sinds het jaar 2000, bestaat het Renault initiatief 'Safety for All'. Met dit educatieve programma wil Renault verkeersveiligheid bij jonge mensen onder de aandacht brengen.


Inmiddels hebben meer dan 12 miljoen leerlingen uit 25 verschillende landen deelgenomen aan dit programma. Lees meer over Safety and Mobility for All.

Meer informatie over Renault Nederland

Renault ZOE

Over ons

Renault in Nederland

Meer informatie