Verordening inzake het gebruik van chemische producten

Verordening inzake het gebruik van chemische producten

Bij Renault streven we ernaar om jou het leven beter en eenvoudiger te maken. We werken al tientallen jaren aan auto's die steeds efficiënter zijn en minder vervuilen.

Renault - REACH-regelgeving

REACH

De REACH-verordening (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances*) die in 2007 tot stand is gebracht door de Europese Unie is erop gericht de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen tegen de risico's bij het gebruik van chemische stoffen.


De verordening wordt toegepast via het verzamelen en analyseren van de eigenschappen en gevaren van elke stof die wordt gebruikt in productieprocessen.


In overeenstemming met deze verbintenis, communiceren wij open en helder over de stoffen die wij gebruiken bij service, onderhoud en reparatie van onze auto's.

 

*(registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen)

Renault ZOE op de weg

Wil je meer weten over REACH-informatie voor jouw auto?

Voor informatie over jouw auto: selecteer jouw model en versie om het REACH-gegevensblad te bekijken.

Meer weten over Renault en milieunormen?

Renault bandenlabel

Nieuwe energielabels voor banden

Meer informatie
Gebruik van Renault-motoren

Nieuwe diesel- en benzinemotoren

Lees meer