Aanbetaling

Een vooruitbetaald bedrag waarmee je de maandlasten van je financiering verlaagt. 

Met een aanbetaling, met eigen geld of door je oude auto in te ruilen, verlaag je het financiersbedrag van je nieuwe Renault. Zo hoef je niet de gehele aanschafprijs van je nieuwe auto te financieren, wat gunstig is voor je maandlasten. 

Doe je een aanbetaling, met eigen geld of door je oude auto in te ruilen, dan kan het restant ook worden gefinancierd.

Je Renault dealer kan samen met je de mogelijkheden bekijken en rekenvoorbeelden geven voor je persoonlijke situatie.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM controleert ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen en verzekeren en kaart eventuele misstanden aan, bijvoorbeeld als een onderneming haar klanten slecht of misleidend informeert. De AFM adviseert bovendien het Ministerie van Financiën over nieuwe wetten en regels. Zie ook www.afm.nl.

Belasting op Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM)

De Belasting op Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) is ingevoerd in 1993 en is de opvolger van de Bijzondere Verbruiks Belasting (BVB). Je betaalt BPM als je een auto voor de eerste maal op kenteken stelt in Nederland. Als je een gebruikte Nederlandse auto aanschaft, betaalt je dus geen BPM.

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Het Bureau Krediet Registratie te Tiel – kortweg BKR - registreert het leen- en aflosgedrag van iedereen die in Nederland een geldlening heeft afgesloten. Renault Financial Services (RFS) en Renault Business Finance (RBF) raadplegen deze gegevens bij elke financieringsaanvraag. Nieuwe financieringsovereenkomsten melden wij aan bij het BKR.

Catalogusprijs

De catalogusprijs van een auto is de prijs inclusief omzetbelasting (BTW) en belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM). Accessoires, die met een meerprijs opgenomen zijn op de prijslijst van de fabrikant of importeur, worden voor die meerprijs tot de catalogusprijs gerekend. Dit als deze accessoires door de fabrikant, importeur of dealer zijn aangebracht vóór de dag waarop de auto op kenteken is gesteld.

Effectieve rente op jaarbasis

De effectieve rente op jaarbasis geeft de werkelijke kostprijs van je lening per jaar aan. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking.

Financial Lease

Leasevorm waarbij de klant het economische belang bij de auto heeft; de auto staat op de balans van de klant. In wezen heeft het leasecontract dan veel weg van een financieringsovereenkomst. Dat is fiscaal erg voordelig: je kunt op de auto afschrijven (mogelijk zelfs willekeurig) en investeringsaftrek claimen.

Huurkoop

Traditionele financieringsovereenkomst waarbij de klant als borg een geldbedrag stort en daarnaast een vast maandbedrag betaalt over een periode van 1 tot 5 jaar. Als alle termijnen zijn betaald, wordt de klant eigenaar van het object. 

Huurkoop is een van de meest gekozen manieren om een nieuwe of gebruikte Renault te financieren. Het is een overzichtelijke en gemakkelijke vorm, waarbij je altijd precies weet waar je aan toe bent. 

Je leent een vast bedrag, dat je over een vaste looptijd in gelijke maandelijkse termijnen aflost. Die termijnen bestaan uit een aflossingsdeel en een rentedeel. Je Renault dient daarbij als onderpand. Als je alle termijnen hebt afgelost, ben je de eigenaar van de auto en heb je als het ware de rest- of inruilwaarde gespaard.

Kosten rijklaar maken

Kosten die de dealer maakt om de auto klaar te maken voor gebruik.

Kredietsom

Het totaal geleende bedrag.

Looptijd

De duur van de financieringsovereenkomst.

Maandelijkse betaling

Het bedrag dat maandelijks door de klant wordt betaald.

Overlijdensrisicoverzekering

Een verzekering met een vooraf bepaalde maximumduur, die ervoor zorgt dat nabestaanden niet onverzorgd achterblijven of met hoge lasten blijven zitten.

Mocht je, als eerste kredietnemer, onverhoopt overlijden voor je 65e en voordat de laatste termijn is voldaan, worden de te betalen termijnen kwijtgescholden (behalve de slottermijn bij huurkoop en tot maximaal € 11.345,-).

De overlijdensrisicoverzekering is standaard bij alle Renault financieringsvormen; je betaalt hier geen extra premie voor.

Renault Business Finance (RBF)

Handelsnaam van RCI Financial Services B.V., huisbankier van Renault Nederland N.V., die zich bezighoudt met leasecontracten afgesloten via het dealernetwerk.

Renault Financial Services (RFS)

Handelsnaam van RCI Financial Services B.V., huisbankier van Renault Nederland N.V., die zich bezighoudt met autofinancieringen afgesloten via het dealernetwerk.

Slottermijn

De laatste te betalen termijn van een krediet waarmee je je betalingsverplichtingen afrondt.

Bij de financieringsvorm ‘Renault à la carte’ wordt de slottermijn ‘Gegarandeerde Terugkoopwaarde’ genoemd: dit bedrag hoef je niet terug te betalen; de Renault-dealer garandeert je Renault voor dit bedrag van je terug te nemen.

Zie ook ‘Gegarandeerde Terugkoopwaarde’.

Totale prijs krediet

De totale kredietvergoeding is de totale prijs van het krediet. Je kunt dit bedrag eenvoudig uitrekenen door alle afzonderlijke maandtermijnen bij elkaar op te tellen en het bedrag van het totaal geleende bedrag (kredietsom) eraf te trekken.

Vaste overheidskosten

Kosten die in rekening worden gebracht als gevolg van de Nederlandse wetgeving. Hieronder vallen:

  • Verwijderingsbijdrage (sinds 1 januari 1995). Verplicht op basis van de Wet Milieubeheer. Vanaf 1 januari 2007 bedraagt deze € 15,- incl. BTW. De verwijderingsbijdrage komt ten gunste van Auto Recycling Nederland B.V., een initiatief van de autobranche (RAI, BOVAG, FOCWA, STIBA en SVN) voor een beter milieu. Auto Recycling Nederland B.V. zamelt auto’s aan het einde van de levensduur in en demonteert ze op milieuvriendelijke wijze om het materiaal te kunnen hergebruiken.
  • Leges kentekenbewijs en afdracht tenaamstelling (sinds 1 januari 1998). Vanaf 1 januari 2007 bedragen deze € 37,- voor afgifte deel IA (voertuigbewijs; het voormalige deel I) en € 9,- voor afgifte deel IB (tenaamstellingsbewijs; het voormalige deel II). Over de leges wordt geen BTW berekend.

Vervroegde opeisbaarheid

Dit is het recht van de kredietverstrekker om de gefinancierde auto voor het einde van het contract op te eisen/terug te halen. 

In bepaalde, uitzonderlijke gevallen, kan Renault Financial Services of Renault Business Finance overgaan tot vervroegde opeisbaarheid. Bijvoorbeeld als je twee maanden niet aan je betalingsverplichtingen voldoet, naar het buitenland verhuist, failliet gaat of als blijkt dat het krediet verstrekt is op basis van onjuiste gegevens.

Bij betalingsachterstand geldt, dat als je binnen 14 dagen na inname van de auto het achterstallige bedrag inclusief de vertragingsvergoeding voldoet, de auto aan je wordt teruggegeven.

Bij herhaalde inname wordt de auto alleen nog teruggegeven wanneer je het hele bedrag aflost.

 

Wet financieel toezicht

In de Wet Financieel Toezicht komen vrijwel alle regels en voorschriften voor de financiële markten en het toezicht daarop samen. De Wet maakt de wetgeving voor de financiële markten inzichtelijk, marktgericht en doelgericht. Meer informatie: www.afm.nl.  

Renault Financial Services (RFS) en Renault Business Finance (RBF), als handelsnamen van RCI Financial Services, zijn lid van de Vereniging van Financieringsondernemingen (VFN) in Nederland. Dat betekent dat deze organisatie-onderdelen de gedragscode, beschreven door de VFN, in acht nemen, naast wettelijke voorschriften en regelingen die binnen de VFN overeengekomen zijn. RFS en RBF dragen het toezicht op de naleving ervan op aan een Commissie van Toezicht. Meer informatie: www.vfn.nl.