Er breekt een nieuw tijdperk op het gebied van mobiliteit aan en er komen ingrijpende veranderingen aan. Zo zal rond 2050 zeventig procent van de bevolking in een stedelijk gebied wonen.