Bijtelling

Volledig elektrische auto’s vallen in 2016 in het 4% bijtellingstarief. Zoals de naam al aangeeft, stoten de nulemissie-auto's (Z.E. = Zero Emission) van Renault geen CO2 uit. Ze zijn volledig elektrisch en 100% schoon, wat inhoudt dat u slechts 4% bijtelling betaald over de cataloguswaarde van de auto. Voor meer informatie verwijst Renault u door naar de Belastingdienst.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De MIA is een extra aftrekpost die u van de winst aftrekt en van toepassing is indien een investering voorkomt op de zogenaamde milieulijst die de RVO (voorheen Agentschap NL) jaarlijks publiceert. Oplaadpunten staan eveneens op de milieulijst. Voorwaarde is wel dat de laadpaal op eigen terrein staat en voor de eigen voertuigen bestemd is. Voor meer informatie verwijst Renault u door naar de RVO.

BPM en Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Hebt u een personenauto met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer, dan betaalt u ook vanaf 1 januari 2016 geen BPM en MRB. Voor meer informatie verwijst Renault u door naar de webpagina’s op het gebied van BPM en de MRB van de Belastingdienst.